Tefsir
 
A- A A+ A A

Opinie ekspertów

Pierwsze próby transliteracji fragmentów rękopiśmiennych zabytków Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego podjęto w XIX w. Jednakże teoretyczne opracowanie tego zagadnienia, tj. systemu transliteracji i transkrypcji tatarskiego piśmiennictwa, oparte na grażdance, ukazało się w Wilnie, w 1968 r. Jego autorem jest prof. A. Antonowicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Oparty na łacince system transliteracji i transkrypcji rękopiśmiennych tatarskich tekstów zawdzięczamy prof. Cz. Łapiczowi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (por. "Kitab Tatarów litewsko-polskich. Paleografia, grafia, język").

Międzynarodowy, interdyscyplinarny Zespół podjął zadanie transliteracji tefsiru - pierwszego przekładu Koranu na język słowiański. Rezultaty tej pracy ocenili eksperci: arabista - prof. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny UW, białorutenista - prof. Ałła Kożynowa, Katedra Teoretycznego i Słowiańskiego Językoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy oraz polonista - prof. Bogdan Walczak, Zakład Lingwistyki Antropologicznej UAM i Zakład Języka Polskiego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij