Tefsir
 
A- A A+ A A

dr Iwona Radziszewska

dr Iwona Radziszewska

dr Iwona Radziszewska, slawista, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej: Chamaiły jako typ piśmiennictwa religijnego muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie słowiańskiej warstwy językowej) (2010), pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Łapicza. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, pogranicza kulturowo-językowe, a także problematykę mniejszości etnicznych, język religijny, kulturę i religię islamu. Autorka artykułów naukowych ściśle związanych z kitabistyką, np.: Rękopisy tatarskie na Podlasiu (2008), Chamaiły Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako teksty religijne i źródła filologiczne (2008), Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich (2009), Historia stworzenia świata według rękopisu Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVIII wieku (2012).

Wybrane publikacje indywidualne:

Rękopisy tatarskie na Podlasiu, [w:] Orientas Lietuvos Didžosios Kunigajkštijos visuomenės tradicijoje: Totoriai Ir Karaimai, red. T. Bairašauskaite, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė, Vilnius 2008, s. 137-143.

Chamaiły Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako teksty religijne i źródła filologiczne, [w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. Cz. Łapicz, A. K. Gadomski, Symferopol 2008, s. 221-230.

Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich, „Linguistica Copernicana” nr 2 (2), 2009, s. 261-271.

Elementy obyczajowości Wielkiego Księstwa Litewskiego na przykładzie oracji weselnych w tatarskim rękopiśmiennictwie, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, red. S. Temčinas, G. Miškinienė, M. Čistiakova, N. Morozova, Vilnius 2009, s. 346-356.

Historia stworzenia świata według rękopisu Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVIII wieku, red. Chrestomatii teolingwistyki, [w:] Teolingvistika: međunarodni tematski zbornik, red. A.K. Gadomski, K. Končarević, Belgrad 2012, s. 451-460.

Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kultura i religia na podstawie tatarskich manuskryptów religijnych, "Zeszyty Łużyckie" 2011, nr 45, s. 322–332.

Praktyki magiczne w chamaiłach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie tzw. Fału Sulejmana), [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka- Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, s. 231–251.

Bibliografia prac Macieja Musy Konopackiego. Wybór, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka- Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, s. 33–41.

Przegląd autorskich systemów transliteracji i transkrypcji. Uwagi do zestawienia tabelarycznego, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, 173–194, w: http://www.tefsir.umk.pl/pliki/Tefsir_Tatarow_WKL.pdf (dostęp: 24.07.2016).

Maciej Musa Konopacki (ur. 1926) – nasz Tatar, "Litteraria Copernicana" 2016: Tatarzy polscy – adoptowani do narodu, nr 2(18), red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, s. 189–197.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij