Tefsir
 
A- A A+ A A

mgr Ahmet Burak

mgr Ahmet Burak

Mgr Ahmet Burak (ur. 1983) jest doktorantem Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie odbywał w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (2010-2012). Prowadzi badania nad historią druku w Turcji, pismem arabskim i jego reformą, tj. przejściem na alfabet łaciński. Specjalizuje się w kulturze i religii Bliskiego Wschodu (język rodzimy – turecki).

Wybrane publikacje indywidualne:

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza i Szanghajska Organizacja Współpracy jako alternatywa dla Turcji wobec braku członkostwa w Unii Europejskiej, „Nowa Polityka Wschodnia" nr 2(9), 2015, s. 56.

System partyjny Republiki Turcji w latach 1950–2011, "Przegląd Orientalistyczny" nr 1–2, Warszawa 2015, s. 253–254.

Review of the book Turkey–Poland 600 Years of Friendship, "Polish Political Science Yearbook" vol. 44, Toruń 2015, s. 316–318.

Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń 20–22 maja 2015 r., "Nowa Polityka Wschodnia" nr 2(9), 2015, s. 153.

Turecki Ruch Młodzieżowy w Turcji latach 1968-1971, „Studia Orientalne”, nr 1(9), Toruń 2016, s. 59–70.

Turcja XXI wieku, 21 Yüzyılda Türkiye, red. A. Burak, N. Gburzyńska, Toruń 2016, ss. 260.

Wpływ kryzysu syryjskiego na emigrację uchodźców do Turcji, [w:] Turcja w XXI wieku, red. A. Burak, N. Gburzyńska, Toruń 2016, s. 52–79.

Сотрудничество Турции с субъектами Российской Федерации в период 2000-2010 гг., „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 2, Toruń 2016, s. 25

Fałszywy Mesjasz – Sabbataj Cwi, [w:] Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 13–27.  

Afro-Turcy, [w:] Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem, red. A. Lesiczka, Warszawa 2016.

The Republic of Turkey. The Constitution, Parlament, Election and Democracy Issues, J. Marszałek-Kawa, A. Burak, Toruń 2017, ss. 378.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij