Tefsir
 
A- A A+ A A

dr Magdalena Lewicka

dr Magdalena Lewicka

dr Magdalena Lewicka, arabista i islamoznawca, lektor języka arabskiego, tłumacz przysięgły; doktor nauk humanistycznych, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentką arabistyki i islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzania i administracji w Instytucie Handlowym na Uniwersytecie w Damaszku oraz Szkoły Języka Arabskiego dla Obcokrajowców w Damaszku i Kairze. Prowadzi badania naukowe w zakresie islamistyki i arabistyki oraz glottodydaktyki. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, współredaktorka monografii zbiorowych: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy (2013), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości (2012), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania (2011), Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy (2013), pomysłodawca i organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu oraz cyklu konferencji naukowych z zakresu dydaktyki języka arabskiego, odbywających się na UMK w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Wybrane publikacje indywidualne:

Fundamentalizm muzułmański – odkrycie naszych czasów czy stały element myśli politycznej islamu?, [w:] Islam a świat, red. R. Backer, S. Kitab, FWH MADO, Toruń 2004, s. 48-82.

Światowe dziedzictwo Arabów [tłumaczenie z języka angielskiego artykułu Mohameda Abo Alfetouha Mahmouda Ghoneima], „As-Salam. Muzułmański magazyn społeczno-kulturalny” nr 4, 2004, s. 12-14.

‘Ibadat – oddawanie czci Bogu, „As-Salam. Muzułmański magazyn społeczno-kulturalny”, cz. 1: nr 1(5), 2005, s. 3-7, cz. 2: nr 2(6), 2005, s. 3-7.

Iraccy Asyrochaldejczycy a proces demokratyzacji Iraku, [w:] Niemuzułmańskie mniejszości Iraku, red. M. Abdalla, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 259-268.

Tatarskie hramotki i daławary, „Przegląd Tatarski” nr 4 (4), 2009, s. 27-28.

Kobieta w islamie, „Muzułmanie Rzeczypospolitej” nr 2(6), 2010, s.10.

Tendencje interkulturowe na gruncie współczesnej glottodydaktyki, [w:] Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, red. K. Jaworska-Biskup, B. Kijek, A. Szwajczuk, PPH ZAPOL Dmochowski, Szczecin 2011, s. 123-147.

Od konfrontacji do dialogu – historia relacji pomiędzy chrześcijaństwem a islamem, „Przegląd Religioznawczy” nr 2(240), 2011, s. 137-148.

Glottodydaktyczne aspekty wielokulturowości – zarys problematyki, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Pluskota, K. Taczyńska, Toruń 2011, s. 133-143.

From confrontation to dialogue - mutual relationship between Islam and Christianity, [w:] The Conference on Interfaith and Intercultural Dialogue, red. U. Osmycka, Warszawa 2011, s. 59-67.

GERS, Kulturkompetenz und interkulturelle Kommunikation, [w:] Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, red. B. Mikołajczyk, R. Nadobnik, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 35-46.

Kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa w dydaktyce języka arabskiego, [w:] Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Lewicka, B. Michalak-Pikulska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 145-176.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij