Tefsir
 
A- A A+ A A

Narodziny turkologii we wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego. VIII warsztaty kitabistyczne

W dniach 16-17 lutego 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego”. Organizatorami wydarzenia były jednostki: Centrum Badań Kitabistycznych UMK, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego i Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami konferencji byli: Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, Związek Tatarów w Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Karaimów Polskich, Muzułmański Związek Religijny, Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Tatar Community of Vilnius County.

Patronat Honorowy sprawowali:

  • Wanda Nowicka, Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
  • dr Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu MSWiA, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • dr Grzegorz Kuprianowicz, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • Dr Vida Montvydaitė, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych w Rządzie Republiki Litewskiej
  • Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • prof. dr hab. Andrzej Sokala, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr Rimvydas Petrauskas, JM Rektor Uniwersytetu Wileńskiego

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły media związane z mniejszościami tatarską i karaimską: Przegląd Tatarski, Awazymyz i Almanach Karaimski.

Celem naukowego spotkania było m.in. uczczenie pamięci i prezentacja dorobku naukowego badaczy w dziedzinach: turkologii, iranistyki i arabistyki, w tym dziedzictwa kulturowego Tatarów i Karaimów oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowego środowiska turkologicznego z Polski i z zagranicy. Międzynarodowa konferencja miała zatem związek z historią i kulturą mniejszości turkijskich Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Skupiła badaczy, pochodzących z kilku państw Europy i Azji. Prelegenci reprezentowali 20 ośrodków naukowych z 7 krajów: Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Turcji, Ukrainy oraz Niemiec. Łącznie wygłoszono 45 referatów, które będą opublikowane w monografii pokonferencyjnej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 osób.

Program
Plakat

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij