Tefsir
 
A- A A+ A A

Projekt „Tefsir” wśród wiodących projektów europejskich

W dniach 16-18 października 2019 r. na Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" odbyło się międzynarodowe spotkanie ERC Synergy project “The European Qur’an” (EuQu). Jego uczestnikami byli kierownicy naukowych projektów badawczych, związanych z Koranem w Europie. Do grona prelegentów należeli również prof. Joanna Kulwicka-Kamińska i prof. Czesław Łapicz z Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Warto nadmienić, iż prezentowany przez prelegentów grant „Tefsir” jest jedynym w Europie projektem, obejmującym swym zakresem badania nad rękopiśmienną literaturą przekładową Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie Polski, Litwy i Białorusi), w tym nad XVI-wiecznym tłumaczeniem Koranu na język polski. Stąd prezentacja zakresu badań toruńskiego Centrum spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i zaowocowała zaproszeniem do kilku ośrodków naukowych m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Rosji celem wygłoszenia specjalistycznych wykładów.

Program

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij